RoboCash – инвестиция с 12% годишна доходност при премерен риск. Детайлно ревю.

РобоКеш (RoboCash) е P2P платформа, която предоставя сравнително висока доходност при добри опции за управление на риска. Това, което ми допада най-много и заради което я използвам е фокусът върху автоматизация (което прави инвестицията сравнително пасивна) и добрият баланс между висока доходност и риск.

🔗Обобщено, най-важното (TL;DR)

Предимства:

 • 12% възвръщаемост на годишна база (при мен)
 • всички заеми са с гаранция за обратно изкупуване, която изплаща и дължимата лихва
 • сравнително пасивна инвестиция (с автоматични настройки)
 • нулеви такси за управление
 • сравнително малка начална инвестиция за постигане на добре диверсифицирано портфолио от заеми (стартирай дори с €100)
 • идеално за начинаещи, не е необходим предишен инвестиционен опит
 • платформата е собственост на голяма и утвърдена кредитна група

Недостатъци:

 • няма вторичен пазар (по-бавна ликвидност)
 • всички оригинатори са собственост на една кредитна група
 • сравнително малко история, като платформа оперира от 2017г.
 • от време на време при мен има периоди на „cash drag“
 • има лимит на депозиране – до 10,000€ общо (което всъщност е и плюс)

Регистрация и бонус.

🔗За компанията

Платформата стартира 2017г. и е отворена за инвеститори в целия Европейски съюз и Швейцария. Част е от руския холдинг Robocash Group, предоставящ финансови услуги от 2013г. в осем държави в Европа и Азия. Холдингът е активен в областта на потребителското кредитиране като основните им заеми са краткосрочни. Повече от 5 милиона души са станали клиенти на групата и са издадени над 4,3 милиона заеми.

🔗Доходност

Всички заеми имат фиксирана 12% възвръщаемост на година и всички са с гаранция за обратно изкупуване за капитала и лихвата.

🔗Ликвидност

В РобоКеш няма вторичен пазар. Това означава, че ако всичките ви средства са инвестирани в кредити и искате да изтеглите средствата си, трябва да спрете опцията за автоматично реинвестиране и да изчакате падежа на всички кредити.

В моя случай, тъй като инвестирам само в краткосрочни кредити с падеж максимум до 30 дни, ситуацията изглежда по следния начин. В момента в който реша че ми трябват средствата:

 • сумите по кредитите, които са редовни (на теория – по-голямата част) – ще се върнат в сметката ми максимум до 30 дни
 • сумите по кредитите, които са забавени (на теория – по-малката част) – ще се върнат при мен до в най-лошия случай до 60 дни.

Кредитните оригинатори активират гаранцията за обратно изкупуване в случай на просрочие по кредит за повече от 30 дни, без значение дали кредитополучателят пропуска да плати вноска или удължи срока на кредита. Следователно, в най-лошия случай – ако имам 30 дневен кредит, който се забави с максимума от 30 дни – след 60 дни сумата ще е обратно при мен. С лихвите.

Получава се, че от момента, в който реша да изтегля средствата си, 100% от тях мога да достъпя в рамките на максимум 60 дни. Без загуби.

Според мен това е относително добра ликвидност. За това я добавям като предимство. Ако я сравним с ликвидността при Бондора, може да ви се стори не толкова добра, но не забравяйте че при РобоКеш гоним 12% доходност на година. По-голямата възвръщаемост изисква компромиси. Ако я сравним с ликвидността на имот, да, за 60 дни е възможно да продадем имота си, но каква част от него ще загубим за брокери, комисионни и такси? Не забравяйте, че ликвидността е способността на даден актив да бъде максимално бързо обменен и превърнат в парични средства, но при минимални загуби.

Такси

Нулеви.

Няма такси за откриване на инвеститорска сметка и никакви такси за внасяне или теглене на средства. Също така няма такса за обслужване.

🔗Риск

Допълнително към рисковете, които вече обсъдихме в наръчника, всички кредитни оригинатори са собственост на една кредитна група. На база на проучването ми – кредитна група обаче изглежда стабилна и е печеливша. Има сравнително доста история в кредитирането (оперира от 2013г) и положителни финансови резултати. Изглежда добре диверсифицирана географски, с кредитни оригинатори опериращи в Русия, Испания, Индия, Казахстан, Виетнам, Филипини и Индонезия.

На база на тези параметри, смятам, че по-високият риск е приемлив в контекста на по-високата доходност, която РобоКеш предоставя.

Подходяща ли е за начинаещи?

Да.

Автоматичната стратегия е максимално лесна за настройване.

С каква сума е добре да стартирам?

Моята стратегия е да се старая да разделя инвестицията си тук в около 100 – 150 кредита. Минималната сума за инвестиране в кредит е 1€. Следователно, добре е да започнете с минимум 100€, за да постигнете добра степен на диверсификация.

Време за управление

Минимално.

Наблюдавам инвестицията веднъж на седмица. Единствено ми се е налагало в моментите на „cash drag“ да увелича минималната и максимална сума за инвестиране в единичен кредит. По този начин намалявам броя на кредити, в които разпределям средствата си. Така намаля степента ми на диверсификация (недостатък), за сметка на това, че по-голяма част от средствата ми биват инвестирани (предимство).

Също така си следя мейла. При добавяне или премахване на кредитен оригинатор – трябва ръчно да актуализирате настройките на автоматичната си стратегия. Случва се рядко и отнема секунди.

Автоматично инвестиране и възможности за диверсификация

Както вече стана дума – фокусът на РобоКеш е в автоматизацията на всичко. До такава степен, че дори към момента на писане на тази статия – не е възможно ръчно да инвестирате в отделни заеми. Средствата се инвестират единствено чрез настройване на автоматични портфолиа.

Може да има повече от едно такива. Възможностите за настройки са следните:

 • минимална и максимална сума, инвестирана в един отделен кредит
 • лихвен процент
 • период на кредита
 • стратегия за управление на дохода от портфолиото
 • възможност за филтриране на кредитни оригинатори
 • възможност депозираните от вас средства автоматично да се инвестират

🔗Моята стратегия

Имам настроено едно портфолио, със следните параметри:

Ето ключовите неща от него:

 • минимална и максимална сума, инвестирана в един отделен кредит се старая да са такива, че да разпределят общо инвестираните от мен средства в 100 – 150 кредита. Да речем ако стартирате с 1000€, може да зададете параметри 7€ – 10€.
 • от към лихва се целя във всички кредити в диапазона 11% – 13%
 • за период избирам от 1 до 30 дни, като по този начин управлявам ликвидността. Както вече стана дума, когато реша да изтегля средствата си, 100% от тях мога да достъпя в рамките на максимум 60 дни.
 • дохода от портфолиото реинвестирам, като съм задал за лимит на размера на реинвестиране голямо число (10,000€), което ми гарантира, че всички мои текущи налични средства ще се реинвестират.
 • маркирал съм опцията депозираните от мен средства автоматично да се инвестират
 • включил съм всички кредитни оригинатори, включително и опцията за частично инвестиране в кредити, както и за такива от вторичния пазар (не съм сигурен това до каква степен влияе, тъй като РобоКеш в момента няма вторичен пазар)

🔗Моето заключение

Смятам, че е много добър баланс между сравнително бърз достъп до средствата (при инвестиране в краткосрочни заеми), премерен риск (спрямо стандартните рискове в P2P света) и справедлива доходност (в горната граница при P2P платформите).

В РобоКеш съм разпределил част от моите по-дългосрочни инвестиции. Инвестирам там средства, които е възможно да ми потрябват до няколко месеца.

🔗Други наблюдения

Изглежда от време на време платформата има проблеми с наличността на кредити. Подозирам, че от РобоКеш се опитват да управляват това, като ограничават депозирането до 10,000€ общо на инвеститор (което ограничение в случая е плюс) и не предоставят начални бонуси за нови инвеститори. Все пак всяка P2P платформа трябва да балансира между сумата на инвеститорите и наличните кредити.

При мен cash drag е имало за сравнително кратки периоди. След което ситуацията обикновено се нормализира. До колкото се ориентирам от статистиката, за сега това не влияе осезаемо на годишната доходност от 12%, която целя.

Въпреки това наблюдавам, че алгоритъмът за разпределяне на кредити в ситуации, в които няма достатъчно за всички – разпределя осезаемо по-голяма част към хора с по-голямо портфолио. Или още по-конкретно: направих си експеримент с два акаунта, които ползват една и съща автоматична стратегия. Експеримента протече 4 месеца. Единствената разлика беше, че в единия акаунт има 5 пъти повече средства от другия. В периоди на липса на достатъчно кредити за всички – в акаунта с повече средства винаги беше привилегирован и автоматизираната стратегия купуваше по няколко кредита всеки ден. Докато при другия акаунт – имаше дори дълги периоди от по две-три седмици, в които той беше пренебрегван и не получаваше никакви кредити. Дали това е справедливо? Зависи от гледната точка.

В благоприятни периоди и при наличие на достатъчно кредити – нещата са наред, но в периоди на липса на кредити и забавяне – няма как някой да не бъде ощетен. Ще наблюдавам ситуацията и ще допълвам с още разсъждения.

🔗Регистрация и Бонус

Ако решите да изпробвате RoboCash, ще съм признателен да се регистрирате през моя партньорски линк. Вярвам, че това е справедливо и за двете страни, на база на десетките часове, които съм инвестирал в създаването на този дигитален наръчник. По този начин имам възможност да получа бонус от платформата, който да компенсира усилията ми.

👉👉👉 Моят партньорски линк. В момента RoboCash няма активни начални бонуси за нови инвеститори, но смятам че високата годишна доходност напълно компенсира това.

Не бих ви насочил към платформа заради бонуса ѝ. Не съм финансов консултант, чийто основен доход е от комисионни.

За разлика от „класическия българин“ инвестиционен консултант (застрахователен агент, брокер, кредитен посредник), който ви натиска само към продукта, от който взима комисионна – при мен ви гарантирам че не е така. Споделям ревюта на платформи единствено ако мисля че е добра идея и след като съм се уверил, инвестирайки първо моите средства.

Здравейте 👋 и добре дошли в моя онлайн наръчник (напред към глава #1). Казвам се Калоян Косев. През деня съм част съм от dream-team-ът на DevLabs. Вечерите развивам различни мои странични проекти като EasierEnglish.BG, Dora for Teams, CryptoTab и други. През студентските си години бях част от международната студентска организация AIESEC. В последната година от следването си спечелих стипендия за Лятната предприемаческа програма, администрирана от Института по международно обучение в Ню Йорк. По този начин имах възможност да уча в Babson College - един от най-престижните университети по предприемачество в САЩ. Част съм от Асоциацията на българските лидери и предприемачи.

1 коментар

 1. Ако сте открили правописна, пунктуационна, смислова или друг вид неволна грешка из наръчника – моля да ме извините. Вероятно не съм го направил нарочно ?

  Създадох форма, където може да докладвате за такъв тип проблеми. Целта ми е да преместя този тип обратна връзка на друго място, като по този начин – коментарите под статиите остават конструктивни, по темата и в контекста на статията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *